Hur man byter en 1300 Delta dusch

Hur man byter en 1300 Delta dusch

Delta 1300 serien av dusch hårdvara inkluderar en duschblandare, Badkarsblandare och inre temperatur kontrollvredet. Även om varor säljs som en uppsättning, är vilken komponent som utbytbara. Dusch ingår med 1300-serien är en standard dusch med endast en inställning. Efter regelbunden användning, kan du ersätta dusch med en handhållen eller massera kran. Dusch 1300-serien är utformad för snabb borttagning när du installerar en ny dusch.

Instruktioner

•Ta bort den gamla kranen från duschen röret genom att vrida basen av kranen moturs. Om det behövs, Använd en skiftnyckel för att lossa kranen.

•Wrap gängning av dusch röret medurs en gång.

•Sätt den ny dusch på dusch röret och hand dra åt.

•Wrap tång med maskering tejp för att förhindra repor på den ny dusch och dra sedan åt kranen, men hårt inte.

•Vrid på duschen och inspektera anslutningen för läckor. Om läckage finns, dra åt dusch ytterligare med hjälp av en skiftnyckel.