Hur man byter brandvarnare batterier

En av de viktigaste enheterna skydda ditt hem är brandvarnaren. Vi förlitar oss på dessa enheter att varna oss fara, men vi ofta ger inte dem mycket eftertanke. Om din brandvarnare körs på batterier, är det avgörande att de ändras regelbundet så att detektorn fungerar bäst. Denna enkla hushållet uppgift bör aldrig försummas. Här är hur du bör byta batterier.

Instruktioner

•Montera Bänd omslaget av brandvarnaren. Använda din steg pall för att nå enheten om det behövs.

•Dammpåse insidan av luckan för att kontrollera att ventilerna är tydlig. Leta upp batteriet. Det bör vara klart synliga, och kommer att vara samma form som den 9-volts batteri ska du ersätta den med.

•Ta bort det gamla batteriet genom att dra den ur dess klipp. Kassera det gamla batteriet, eller återvinna det om du har möjlighet.

•Koppla in det nya batteriet. Infoga det fast i batteriet klippet, att se till att slutligt realiteten är uppradade med fliken positivt av batteriet.

•Sätt tillbaka locket. Tryck fast så är det på ett säkert sätt. Sedan testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen i mitten av locket.