Hur man byter bältet på bricka frontluckan GE tvättmaskin torktumlare stapling enhet

Bältet på motorn av GE brickan på en GE tvättmaskin/torktumlare stapling enhet är avgörande för prestanda för maskinen. En trasig bälte kommer att orsaka motorn att misslyckas på fungera apparaten, som kräver omedelbar reparation. Du kan fixa din GE bricka bälte på framsidan av församlingen genom att gå till delen via den bakre lucka på maskinen. Föregående tvättmaskin felsökning erfarenhet är inte nödvändigt.

Instruktioner

•Kontrollera brickan är tom. Koppla bort nätsladden från eluttaget.

• Använd en stjärnskruvmejsel och en socket skiftnyckel för att ta bort de olika skruvar och bultar att säkra på baksidan av omslaget till bricka.

•Locate bältet på framsidan av öppen bricka montering. Lossa bältet med hjälp av en skiftnyckel. Att vrida bulten på motor fästet moturs med skiftnyckel som gratis bältet.

•För på bältet av och skjut den nya, ersättare remmen på i dess ställe.

•Dra motorns bult tillbaka med din skiftnyckel. Dra åt bulten tills det är ungefär 1/2-tums av ge i bältets center.

•Säker baksidan av GE brickan av sätta igen dess skruvar och bultar.

•Reconnect nätkabeln till nätuttaget.