Hur man bygger en Ice bro

Bygga en ice bro kan vara en mycket svår utmaning om du är osäker på vad jag ska göra. Inte bara det, men om en bro inte byggs korrekt, det kan vara mycket farligt. Följande steg kommer att berätta hur man gör en is bro riktigt och säkert sätt.

Instruktioner

•Välj en tidsperiod på minst 15 dagar i följd som natt temperaturer ligger under 0 grader F. Detta kommer att göra vissa att marken är helt fryst hela vägen och inte bara i några lager.

•Välj en plats för din bro som är lika eller nästan lika och har ett lågt flöde. Eller det kan vara helt torr eller helt fryst. Någon av de platser som nämns kommer att göra susen.

•Placera snö som inte har smuts eller annat skräp i den, i kanalen att säkerhetskopiera vattnet. Tillsätt vatten till bron så det kommer is. Se till att du inte lägger till alla lemmar, pinnar eller skräp på isen eftersom detta kan försvaga strukturen eller orsaka strömmen ska blockeras när det börjar flöda igen.

•Fortsätt ovan nämnda processen tills bron når längd och djup du behöver det vara. Det bör utformas så att trafiken möter det på en nivå strategi, men också stark nog att stödja den trafik som du förväntar dig att korsa den.