Hur man beräknar volymen av Bark behövs

Hur man beräknar volymen av Bark behövs

En vanlig weed-förebyggande metod är att använda bark eller kompost i rabatter och trädgårdar. Vid fastställandet av beloppet eller volym av bark är inte svårt men måste vara korrekt för att se till att du köper nog. Påsar av Barken kommer vanligtvis i 3 eller 5-cubic-foot mängder. Minst 4-6 inches av bark djup rekommenderas för adekvat ogräsbekämpning.

Instruktioner

•Measure längd blomma sängen med mäta tejp och posten värdet på en bit papper.

•Measure bredd blomma sängen med mäta tejp och posten värdet på en bit papper.

•Bestäm totala kubik filmen blomma säng genom att anta ett djup av 4 inches av bark. Detta görs genom att dividera 4 inches med 12 inches att konvertera enheten till fötter. Djupet är 0,33 fötter. Om längden på blomma sängen 10 fot och bredd åtgärder 8 fot, är volymen av bark behövs 10 x 8 x 0,33 eller 26,4 kubikfot.

•Bestäm antalet bark påsar behövs genom att dividera blomma säng volymen av en 5-cubic-foot påse med bark. Detta är 26,4 dividerat med 5 eller 5,28 väskor. Runt detta värde och köpa sex påsar av bark.