Hur man beräknar träd volym

Tree volymer uttrycks vanligen i sladdar. En sladd är en enhet av volym motsvarar 128 kubikfot. Det är ganska svårt att bild som i huvudet när man tittar på träd, men med ett måttband och en standardiserad lumber tabell kan du komma ganska nära. Att veta ditt träd eller träd kan vara användbart om du planerar att ta ner några som del av en utomhus och vill använda eller sälja av trä.

Instruktioner

•Measure från marken upp till en punkt 4.5 fot hög.

• Använd måttbandet att uppskatta bredden på trädet, dess diameter.

•Navigate till universitetet i New Hampshire "Uppskatta ved från stående träd," från URL i referenser och kolla diametern mot dem som anges i tabellen. Till exempel, om ditt träd diameter är 16 inches, är volymen 0,50 eller hälften av en sladd; för en diameter på 5 inches är volymen endast 0.02 eller 1/50 av-kabel.

•Multiply antalet sladdar i 128 att få volymen i kubikfot. I det här exemplet 0.5 sladdar är 64 kubikfot och 0,02 sladdar är 2,56 kubikfot.