Hur man beräknar området av den främre ytan av en låda

Hur man beräknar området av den främre ytan av en låda

Oavsett om det är en etikett som du behöver för frakt, gör en speciell design eller ens tillverka lådor baserat på modell, kan du hitta ett behov av att beräkna området i fronten, som vetter mot ytan av en låda. Det är en elementär beräkning. Formeln multiplicerar de linjära dimensionerna och den resulterande produkten är området. Du kan få den sammanlagda yta genom att upprepa beräkningen baseras på åtgärderna av de återstående sida områdena. Du kan beräkna volymer med hjälp av en liknande formel.

Instruktioner

•Measure den nedre kanten av den främre ytan av rutan. Måtten i tum.

•Measure sidan kanten av den främre ytan.

•Multiply på framsidan av sidan dimensioner. Till exempel om botten är 17 inches och sidan är 13 inches, är området 221 kvadrat inches. Upprepa för alla sidor att beräkna totala yta.

•Convert området till kvadratfot (om du vill). Dela av 144. Här är resultatet 1.535 kvadratfot.

•Measure höjd. Multiplicera detta med steg 3 resultatet att bestämma volymen. Här, om höjden är 6,5 inches, som ett exempel, är volymen 1,436.5 kubiktum.

•Convert volymen till kubikfot (om du vill). Dela volymen av 1,728. I exemplet är resultatet 0.831 kubikfot.