Hur man beräknar alkalinitet justeringar

Hur man beräknar alkalinitet justeringar

Gemensamma program behandlar alkalinitet justeringar inkluderar pool och spa underhåll. Alkalinitet och pH är nära besläktade. PH-nivån i ett ämne, som vatten, är ett mått på hur sur eller basisk är det. Kemikalier som avger väteatomer, H +, kommer att öka ämnets syrahalt, medan de som släpper hydroxid, OH-, göra ämnet mer grundläggande. Total alkalinitet är mätning av mängden hydroxid släppa kemikalier som finns i ämnet i delar per miljon (ppm). För att hålla pool och spa vattenkvalitet, kan det vara nödvändigt att justera den totala alkaliniteten från tid till annan. Alkaliniteten fungerar som en buffert för att hålla pH-värdet stabilt.

Instruktioner

•Inköpt pH och total alkalinitet test kit. Några satser kan även fylla båda testerna. Dessa finns på pool leverans butiker och mest super centers. Följ instruktionerna på kit till en avläsning. Optimalt pH-nivån för en pool eller spa är mellan 7,2 och 7,8. Total alkalinitet bör mäta mellan 80 och 120 ppm.

•Bestäm om alkaliniteten måste ökas eller minskas. Om det är under 80 det bör ökas och värden över 120 bör minskas. Även beräkna eller uppskatta, det totala antalet gallons din pool eller spa innehåller.

•Decide hur många ppm totala alkaliniteten behöver justeras. I 10.000-gallon pool, kommer att lägga till 1.5 pounds av Natriumvätesulfat eller 20 fluid ounce muriatic syra minska alkalinitet av 10 ppm. Däremot kommer att att lägga fyra pounds av natriumbikarbonat öka alkaliniteten av 10 ppm. Av varje kemikalie lägga till bör justeras baserat på din pool eller spa storlek.

Tips & varningar

  • Paketet med alkaliniteten justera kemikalier ger instruktioner för användning också. Vissa kommer också med bra diagram att bestämma mängden lägga till för olika storlek pooler. Om mer än en ansökan av någon kemikalie krävs för att nå önskad alkalinitet nivå, är det viktigt att lägga till varje ansökan separat. Att lägga kan alltför mycket på en gång resultera i oönskade kemiska formler.