Hur man balanserar kanalsystem

Hur man balanserar kanalsystem

Att upprätthålla även luftflöde av centralvärme och kylsystem säkerställer att varje område i hemmet är lika cool under vintern och lika varmt under sommaren. Även luftflödet bibehåller effektiviteten i centrala luftkonditioneringssystem enheten och minskar mängden energi som används i kylning hem under sommaren och värme hem under vintern. Balansera trummorna i luftkonditioneringssystemet garanterar även luftflödet från ett rum till ett annat, även i korridorer och hallar.

Instruktioner

•Vrid termostaten att temperaturen inte är mindre än 78 grader Fahrenheit att börja balansera kanalsystemet för sommar kylning säsong. Ställ in termostaten inte är högre än 68 grader Fahrenheit att börja balansera under vintern eldningssäsongen.

•Walk från en vent till en annan i hemmet. Anteckna rum är varmare än de andra under sommaren och svalare än andra under vintern. Delvis stänga ventilerna i dessa områden i 10 minuter.

•Walk tillbaka genom rummen efter 10 minuter. Ägna särskild uppmärksamhet åt rum med delvis stängda ventiler. Stänga ventilerna i rum som är för varmt eller för kallt pumpar mer luft in i de rum och balanserar luftflödet mellan varje rum i huset.

•Lägg till trummor mer i rum där det är svårt att upprätthålla svalare temperaturer på sommaren och varma temperaturer under vintern.

Tips & varningar

  • Byta central luftkonditionering filter en gång var 30 dagar. Smutsiga filter blockerar luftflödet till den återvändande luftkanal i hemmet.