Hur man backspolning DE Filter

Hur man backspolning DE Filter

Kiselgur pool filter är populära bland pool ägare eftersom de kräver lite underhåll och ge maximalt resultat. När trycket på DE filtret väcker 8 till 10 kg per kvadrattum under ren start trycket, måste filtret dock backwashed. Backspolning kan filtret rengöras med minimal ansträngning. Backspolning tar bort alla smutsiga DE medier, smutsigt vatten och annat skräp i filter tanken. Backspolning filtret ordentligt för att säkerställa det filtrerade vattnet är rent och klart.

Instruktioner

•Lossa pool pump är elektrisk sladd.

•Starta mutiport ventilen på DE filter "backspolning" position. Ventilen är på den nedre högra sidan.

•Koppla pool pumpen tillbaka i uttaget. Låt den smutsiga DE media och vatten att lämna pumpen via avfall ventilen tills vattnet börjar att köra klart. Koppla bort pool pump.

•Stäng multiport ventilen till "skölj" position och plug pool pumpen igen. Ren rörsystemet i systemet genom att låta pumpen för att köra i 45 sekunder. Koppla bort pool pump.

•Flytta multiport ventilen till "Filtret." Koppla in pool pumpen igen för att återställa makt till pumpen. Häll det begärda beloppet av DE media i poolen skummaren. Beloppet som bestäms av storleken på din pool. Se filtrera ägarens manual eller DE media förpackningar för exakta belopp. Upprepa denna process när filtret kräver backspolning.

Tips & varningar

  • För att förhindra elstötar, torka händerna innan du kopplar från eller ansluta pool pump till ett eluttag.