Hur man åter sträng dygnet nyanser

Hur man åter sträng dygnet nyanser

Dag och natt är nyanser veckat fönster nyanser med en solid för natten och en ren finns dagtid. De inkluderar strängar för att fixa eller justera nyanserna som behövs. Åter strängarna dygnet nyanser är en enkel process. Istället för att betala pengar för att ersätta dina mörkar, kan du restring din gamla dag och natt nyanser i några minuter.

Instruktioner

•Använd en platt-head skruvmejsel för att ta bort gavlar på blind rälsen. Rälsen kommer att glida av när slutet mössor tas bort. Om rälsen fastnar, dra dem ordentligt tills de glida av horisontellt.

•Ta bort gammalt sladdar från rälsen och tyget. Knyt ändarna av nya sladdar till våren på järnväg, lämnar en extra 15 inches off.

•Köra vänster sida sladd nedåt genom vänster sida av den skugga natt material. Köra sladden på höger sida av stången ner igenom till höger i natt materialet.

•Köra vänster sladd över centrala stången, sedan ner till höger i dag del av materialet. Kör höger sida sladden längs med mitten, sedan ner till vänster i dag portion.

•Kors sladden på höger sida av dag material över botten järnväg, genom vänster om skugga och ut genom gaveln. Upprepa proceduren med sladden på vänster sida. Fäst botten järnväg genom att skjuta på. Installera om skruvarna genom gavlar, med hjälp av skruvmejsel.