Hur man använder en Chipping hammare

Hur man använder en Chipping hammare. När du gör rivning, kommer att chipping hammare göra snabba arbete av dessa uppgifter där en våt såg inte är lämpligt och en slägga kommer att göra för mycket skada. Chipping betong för elektrisk installation, ta bort mortel och krossa upp kakel är alla gjorda snabbare och lättare med denna tidssparande uppfinning. Här är hur du använder en chipping hammare.

Instruktioner

•Read alla tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att du vet allt om din specifika chipping hammare att undvika personskada och skada på egendom.

•Använd rätt säkerhetsutrustning. Chipping hammare kasta skräp och damm, och när det gäller konkreta rivning, frätande kemikalier också. Vara att du har tunga handskar, Långärmat och långbyxor, och viktigast, skyddsglasögon för att skydda dina ögon och en mask för att skydda lungorna.

•Grease din lite. Använd lite fett som följde med din chipping hammare eller köpa det fett som rekommenderas av tillverkaren.

•Installera korrekt mejseln för jobbet. Om du styckning trä, måste du använda ett stämjärn, till exempel. Kontrollera också att mejseln är rätt storlek för jobbet. Använd en mindre mejsel för att ta bort injekteringsbruk och en större för att ta bort kakel.

•Rengör dina chipping hammare efter jobbet är gjort. Damm och skräp med en hammare för flisning, är det absolut nödvändigt att det rengöras ordentligt efter varje jobb. Detta ger din chipping hammare motor livets längsta möjliga.