Hur korrekt lågt PH i brunnsvatten

Hur korrekt lågt PH i brunnsvatten

PH-mätningar jämför relativa koncentrationer av väteatomer (H) i flytande, avgöra om de är sura eller alkaliska i skala 0 till 14. Nydestillerat, rent vatten är i mitten, vid 7 på pH-skalan; batterisyra är extremt sura, mäta mindre än 0; och hushåll lut är mycket basiskt, på nästan 14. Hälsosamt dricksvatten normala pH varierar beroende på geologin av dess källa och andra faktorer. Men lågt pH (surt) bra vatten tenderar att korrodera eller läcka ut någon metall det kontakter, leder till VVS skador, fula fläckar, metallisk smak och ibland hälsoproblem. Det finns olika behandlingsmetoder och system.

Instruktioner

Hur korrekt lågt PH i brunnsvatten

•Ta del forskning. Hem pH testutrustning är billiga och korrekt, fastställa grader av sura och alkaliska pH av färg. Mer sofistikerade vatten test kommer att berätta mer om ditt vatten, naturligtvis. Fråga din folkhälsan avdelning om det finns väl vatten föroreningar du bör testa för--bra information att ha innan du överväga vatten behandlingsalternativ-- och besluta om professionell testning är motiverat.

•Kontakta två eller tre välrenommerade vatten behandling företag, att lära sig mer om vatten behandlingsalternativ och jämföra kostnader, fördelar och nackdelar med olika system. Mekanisk eller neutraliserande vattenfilter som höjer pH (lägre surhetsgrad) härda"" vatten med kalcit, kalciumkarbonat eller magnesiumoxid. Dessa filter måste vara backwashed regelbundet för att rensa fasta partiklar; neutraliserande ämnet måste också fyllas på.

•En alternativ, vanligt för större vattensystem, är att injicera en lösning av natriumkarbonat eller kalium i vattnet med en kemisk pump. Eftersom för mycket kalium kan orsaka hälsoproblem, inklusive hjärtstillestånd, måste kalium nivåer i vattnet övervakas.

•Bedöma alla alternativ baserat på din egen situation. Till exempel ska vatten filtreras på brunnen eller före in i huset? Köp därför.