Hur kan man stärka en interiör räcke

Hur kan man stärka en interiör räcke

Invändiga räcken är inte bara estetiskt tilltalande, de tjänar en viktig säkerhetsfunktion också. Om du förlorar din balans och halka på trappan, kan räcket vara allt som hindrar dig från att falla. Det är följaktligen nödvändigt att räcket vara stark nog att stödja någons vikt om det är tog i en nödsituation. Stärka din interiör skenor bidrar till de inte kommer ge när du behöver dem mest.

Instruktioner

•Köra en regeldetektor ner väggen bredvid räcke om det finns en vägg närvarande. Markera placeringen av väggreglar med en penna. Använd en borr för att skruva i en ny stödjande fäste för räcket i några dubbar som inte redan har en, sedan ansluta räcket till ny service. Fästet fäster annorlunda beroende på vilken typ av fäste du använder. Några skruv i sidan av räcket medan andra kopp räcket från botten och gravitation håller räcket i fästet innehavaren. Följ alla anvisningar som följer med fästet. Parentes bör normalt inte mer än 2 fot ifrån varandra, annars räcket kan vara instabilt.

•Montera skaka räcke komponenterna vid varje steg att hitta delar som är löst. Limma dessa bitar på plats för att göra dem mer robust. Trälim fungerar på en trätrappa medan epoxin är effektivare på metal.

•Lägg till korsa sektioner till räcke om den redan har vertikala stöd ansluter räcket till trappan. Tvärsnitt hjälpa vertikala stöd hålla mer i vikt utan att brista. Borra en skruv genom tvärsnittet i vertikala stöd, sedan borra ett annat hål på nästa stöd så tvärsnittet ansluter två vertikala stöd tillsammans. Tvärsnitt bör samma material och färg som räcket så de smälter. Använd en borr avsedda för trä eller metall, beroende på vilket material du använder.