Hur kan man kontrollera spänningen i eluttag

Medan mitt att göra middag, du kopplar in en kök apparaten och slå på den. Händer ingenting. Förbryllad, du kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget, och sedan du Vippomkopplare den enheten av och slås på igen. Ändå finns det inget svar. Finns det ett problem i din eluttag? För ett par dollar, kan du hitta snabbt och enkelt. Allt du behöver göra är att använda en enhet som kan kontrollera spänningen i eluttagen.

Instruktioner

•Ställ in multimeter AC (växelström) spänningen som ligger närmast beloppet av spänningen du försöker mäta. Till exempel producera standard hushåll pluggar en aktuell inom ett intervall på 110-120 volt. Inställningen för AC kan märkas på något av följande sätt: VAC, V växelström eller V under en våglinje.

•GRASP den isolerade delen av var och en av de två sonderna bifogas multimeter. Infoga en av sonderna i en terminal i eluttaget, och andra sonden i den andra terminalen av utlopp.

•Kontrollera att multimeter digital eller analog display för att läsa den spänning som mäts från eluttaget. På en standard hushåll kontakt, bör behandlingen registrera mellan 108 till 121 volt.

•Carefully ta bort sonderna från terminalerna av eluttaget. Låt inte sonderna röra något eller varandra. Om mätningen är högre eller lägre än det ovan, bör du rådgöra med en professionell elektriker att bestämma vad du skall göra.

Tips & varningar

  • En två-tråd volt testare eller en plug tester kan användas för att testa spänning, men en multimeter kommer att ge de mest exakta resultat när du testar.
  • Om du känner dig obekväm arbetar med levande el, inte gå vidare. Be någon som är kunnig och erfaren inom detta område kan hjälpa dig.
  • Rör aldrig metall tips på multimetern sonderna när du testar.