Hur jag nummer konstruktionsritningar?

Det finns inget en universellt system för numrering av konstruktionsritningar. Beroende på vilken typ av projekt, dess komplexitet, platsen och entreprenörer inblandade finns det en handfull olika sätt du kan välja att numrera dina ritningar. Men genom att anta en metod, dina medarbetare, entreprenörer och kunder kommer att bli bekant med systemet för numrering, vilket gör dina ritningar mycket lättare att läsa och använda.

Instruktioner

•Allocate ett jobbnamn till början av varje ritning. Till exempel, om du har en uppsättning ritningar för Johnson residens, använda prefixet "JOHNS."

•Divide dina ritningar i deras olika branscher, dvs arkitekt, strukturella, landskap, mekaniska, etc. Tilldela varje delmängd av ritningar, beroende på disciplin eller handel en bokstavsbeteckning. Till exempel, skulle alla mekanisk ritning nummer använda bokstaven "M". Placera detta brev efter jobbnamnet, med ett bindestreck, dvs.: "JOHNS-M".

•Divide varje underavdelning i de följande ritningstyperna:

100-serien: planer200-serien: höjder300-serien: sektioner400-serien: detalj planer500-serien: Detaljer600-serien: tidtabeller

• Antal varje underserie av ritningar som krävs. Till exempel skulle vara numrerade mekaniska höjder som JOHNS-M201, JOHNS-M202, M203 och så vidare.