Hur härdig är Willow träd?

Hur härdig är Willow träd?

Graciösa willow träd hänger över lakeshore eller åstranden är en bekant syn för många och en del av det amerikanska landskapet. Snabbt växande träden kan lägga till 6 till 8 fot per år i höjd och är anpassningsbar till många förhållanden, men är inte särskilt härdiga i ett bostadsområde inställning.

Sönderfalla lätt

Willow trä sönderfaller lätt och ofta ruttnar inifrån. Det är vanligt att se en stor willow med en ihålig stam. Regelbundet undersöka willow träd nära byggnader.

Svaga armar och ben

Vide anses vara ett mjukt trä, omfattas av lem bryter under stormar och tung snö.

Rekommenderas inte

Willow träd är kortvarig, överlever endast upp till 30 år. Deras skönhet och nåd gör dem önskvärt men University of Tennessee rekommendera inte det för bostadsområden