Hur får värmen på en Master Spa från ekonomi till Standard

Hur får värmen på en Master Spa från ekonomi till Standard

Standard är en av de tre programmerbara lägen på en Master Spa. Standardläge är avsett att hålla Master Spa hot på alla tider genom att upprätthålla de senaste inställda temperaturen. Ekonomin är utformat för att spara energi, uppvärmning spa till senaste inställda temperaturen endast när en filter cykel körs. Gå från ekonomi till standardläge kan göras på några sekunder och säkerställer att din badtunna är redo att användas på ett ögonblick.

Instruktioner

•Tryck på knappen "Programläge". Knappen har en huvudstad "P" på den.

•Tryck på knappen "Cool" att cykla genom Master Spa tre cykler, Standard, ekonomi och sömn. Knappen "Cool" finns till höger om knappen "Programläge" omedelbar.

•Stop att trycka på knappen "Cool" när "Standard" ikonen blinkar. Tryck på knappen "Programläge" medan "Standard" ikonen blinkar för att ange Master Spa till standardläge.