Hur du tar skärmen diskhon

Skärmen i vasken är en del av strålsamlare systemet bifogas i slutet av din kran. Strålsamlare håller vattnet från besprutning ur din kran på en hög kraft. Den lägger även till syre i vattnet. Detta håller vattnet från grumling när det kommer ut. Skärmen också fungerar som ett filter och tar bort vissa partiklar från vattnet. På grund av detta börjar så småningom luftaren skärmen täppa, begränsa vattenflödet. När detta händer, ta bort skärmen, rengör det eller ersätta den.

Instruktioner

•Sök för strålsamlare i slutet av kranen. De ser annorlunda beroende på vilken typ av kran du har. I de flesta fall de tråd på insidan av kranen och sticka ut från slutet.

•Grip strålsamlare bostäder med en tång och vända strålsamlare hölje moturs för att skruva det från kranen.

•Dra inre delar ur luftaren huset. Gör en mental anteckning om hur varje del kommer ut så kan du installera om strålsamlare korrekt. Metall skärmen är den sista biten att komma ut ur luftaren bostäder.