Hur du tar bort en gammal dusch Trap

Hur du tar bort en gammal dusch Trap

Vatten som börjar bygga upp i badkaret medan du duscha kan innebära att du måste rensa ut en blockerade dusch avlopp. Hår är den största boven när avlopp täppa, men tvål och andra skräpet kan också leda till ett blockerat avlopp. Om du använder produkter som avloppet renare har liten effekt, kan du behöva ta bort dusch fällan att komma till blockeringen i röret.

Instruktioner

•Ta bort allt vatten från badkaret och ta bort alla återstående hår och tvål från runt avloppet.

• Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven från mitten av fällan. Var försiktig när du tar bort skruven; du vill inte till råkar släppa den i avloppet.

•Lift ut fällan. Om det fastnat, använda platt huvud skruvmejsel för att bända upp sidorna och lyft ur hålet.

•Dra ut alla hår och annat skräp som var under fällan. När du drar ut fällan, en bra mängd hår kan klamra sig fast vid den.