Hur du tar bort en dusch Stall avlopp galler

Hur du tar bort en dusch Stall avlopp galler

Dusch avlopp galler fungera som en rå filter för att förhindra större objekt som en bar tvål oavsiktligt kommer in stupröret. Galler är av ringa värde i filtrering små föremål som hår. Över tiden, kan tvål och hår insättningar samlas i stuprör och avsevärt minska rörets förmåga att dränera vatten effektivt. Vatten kan pool inom golvet i duschen och när det blandas med tvål kan utgöra en säkerhetsrisk. Om du vill rensa hindret, måste rosten först tas bort.

Instruktioner

•Ta bort skruven från mitten av rosten, med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Observera att vissa avlopp galler funktion en skruv på motsatta sidor av rosten.

•Använd en mattkniv skära ett hål på diametern på rinna in i centrera av en bit kartong. Kartongen kommer att undvika risken för misstag repas dusch golv när nyfikna rosten bort avloppet.

•Placera spetsen på en platt-head skruvmejsel i skarven mellan kanten av rosten och dusch golv. Försiktigt bända upp rosten samtidigt som golvet skyddas av papp.

• Använd en skruvmejsel för att bända runt hela kanten av rosten i små steg att dra rosten ur avloppet öppningen. Bänd jämnt för att inte böja eller annars skadas rosten, särskilt om rosten kommer att återanvändas.