Hur du tar bort batteriet på en Ademco Vista 20P

Vista 20 P av Ademco är ett hem larmsystem med ett internt batteri. Batteriet driver enheten om strömmen till enheten avbryts. Ett fungerande batteri är viktigt att hålla igång ordentligt larmsystemet. Om "Bat" visas på displayen, är batteriet låg. Ta bort det gamla batteriet från enheten för att installera en ny i dess ställe.

Instruktioner

•Mata in lösenordet till knappsatsen att avväpna den Vista 20P systemet.

•Stäng kretsbrytaren som driver larmsystemet.

•Ta bort de skruvarna som håller Kontrollpanelen täcka på plats. Lyft av locket.

•Skruva ur mössor från toppen av batteriet. Koppla från och ta bort batteriet från sin sockel.