Hur du ställer in en råttfälla säkert

Hur du ställer in en råttfälla säkert

Fjäderbelastade råttfällor är en av de vanligaste formerna av fälla används i skadedjursbekämpning. Fjäderbelastade råttfällor utnyttja en tråd hävstång och pressa pläterar system för att döda skadedjur. Denna spaken kan orsaka fysisk skada på en person om fällan är felaktigt inställd. Du kan avsevärt minska risken för skada om du vidta vissa försiktighetsåtgärder när du ställer Råttfällan.

Instruktioner

•Sätt råttfälla platt på golvet.

•Håll fällan platt på golvet och använda din hand för att sätta press på slutet av fällan med krok bifogad fil. Med andra handen, dra metall våren tillbaka tills det finns tillräckligt med utrymme för metall krok attachment att ligga under våren.

• Håll trycket på metall våren med en hand; med den andra handen, fäst kroken spaken tryckplattan på andra sidan av fällan.

•Håll råttfälla av sidorna med fingrarna, utan att röra toppen, sedan flytta den till önskad plats.