Hur du skyddar ett elstängsel kontroll låda från blixtnedslag

Blixten kan vara en av de mest skadliga sakerna att hända till handkontrollen staket. Eftersom de är utformade med tillgång till båda sidor av kretsen--där de kopplar in i nätdelen och där de ansluter till staketet--kan eldrivna styrenheter få en dubbel whammy. Men batteri - och sol-drivna system är bara som sårbar. Spretande stängslet linjer som sträcker sig för några tusen fötter, upp till miles, kan locka till sig blixten, och eftersom den kraftiga ökningen av El följer minsta motståndets rätt väg tillbaka till laddaren, de känsliga mekanismerna inuti registeransvarige kan vara stekt. En gång slog, måste styrenheten repareras, eller i värsta fall helt ersättas.

Instruktioner

•Använd ett överspänningsskydd om din controller låda är elektriska. Ett överspänningsskydd håller spänningssprång kommer in registeransvarige på kontakt sidan av rutan.

•Installera antingen en lightning omkastare eller en ljusare choke på din stängslet linjen. Dessa kommer i en mängd olika stilar och prisklasser--från en enkel omkastare som tjänar till att marken blixten innan det når rutan till en choke, som är en spole tråd som monteras mellan fäktaren och staketet.

•Properly marken ditt system, med ett minimum av tre grundstötning stavar. Ett system med bra jordning är mindre risk att skadas av blixtnedslag.

•Ta bort tryckluftsslangen staketet från registeransvarige om möjligt under elektriska stormar. Detta är det enda sättet att garantera att ingen skada kommer till rutan som blixtnedslag kan fortfarande skada även när andra försiktighetsåtgärder vidtas.