Hur du rensar en snötäckt tak

Hur du rensar en snötäckt tak

Snow presenterar flera risker för en tak och hem. En fara, särskilt på platta tak, är att tung snö kan orsaka ett tak att kollapsa under trycket. Ett annat potentiellt problem är bildandet av is dammar, som leder till skador på tak, läckor och inre skador på grund av det invaderande vattnet. Rensa snö från ditt tak kommer att hjälpa dig att undvika dessa faror. På samma gång, kom ihåg din egen säkerhet och använda en metod som gör att du slipper klättra upp på taket.

Instruktioner

•Strömförbrukning i standbyläge på marken nära taket. Förlänga handtaget på ett plast tak rake, så att du kan nå taket med kratta.

•Håll långa handtaget av rake och dra ner delar av snö från taket. Börja nära taket kanterna och arbeta tillbaka, kratta snön ner till marken.

•Låt bottenlagret snö på taket, så att du inte riskerar att skada taket som du tar bort snön. Kratta bort snön som täcker alla tak ventiler.