Hur du ersätter en befintlig Storm dörren

Ersätta en befintlig storm dörren är en enkel process så länge som din har lite tid på händerna och en vän att hjälpa. Den viktigaste delen är att se till att du har köpt en ny storm dörren som är samma mått som din gamla. Så, du måste inte göra några justeringar till faktiska dörren själv.

Instruktioner

•Measure dörröppningen där du kommer att ersätta din befintliga storm dörren. Se till att du får denna mätning exakt, så att du kan undvika att göra några ändringar till dörröppningen. Ett ännu enklare sätt vore att mäta din befintliga storm dörren och sedan få en samma storlek. När du har dina mått, köpa din nya storm dörren.

•Ta bort din befintliga storm dörren genom att skruva loss skruvarna runt ram av dörren. Om det finns några täta runt ramen, Använd din mattkniv för att skära igenom den.

•Prep öppningen genom att rengöra alla smuts och damm. Skrapa bort eventuella överskott fogtätning.

•Anslut den övre skenan av dörrkarmen första. Detta kommer att fungera som din startpunkt. Anslut detta med skruvar från den nya storm dörr kit du nyligen köpt. Anslut sidan av dörrkarmen som har gångjärnen på det på exakt samma sätt som den övre skenan.

•Välj upp dörren och hänga den på gångjärnen. Det är där du vill du stödja dörren, så du kan se till att det är nivå.

•Skruva i resten av gångjärn och skruv resterande järnväg länge på plats.

•Sätt alla Lås eller säkerheter kedjor på din storm dörren.