Hur du beskär en gul Lantana

Lantana är ett släkte med blommande sub buskar och perenner med mer än 150 arter, culitvars och sorter inom it. Enligt Texas A & M University finns det flera sorter som producerar gula blommor inklusive Samantha, nya guld och citron Swirl. Alla lantanas trivs i sol och blommar under längre perioder under vegetationsperioden. Form kan vara låga växer och sprider sig eller mer upprätt och buske-liknande, beroende på sorten. Beskärning krävs inte för bloom, men växterna tenderar att växa snabbt och kan behöva beskärning att hålla dem i en proscribed plats.

Instruktioner

•Prune din gula perenn lantana betydligt i början till mitten av våren efter sista hotet om frost har passerat. Skära bort alla död vävnad och alla gamla tillväxten ner till bara 6 till 12 inches över kronan av anläggningen på jord-linjen. Samla in och kasta alla sticklingarna.

•Prune perenn och buske lantana som behövs under sommaren att kontrollera storlek och spridning. Shear tips av igenvuxna grenar tillbaka som behövs, ta bort, men inte mer än en tredjedel av anläggningen.

•Revitalize lackluster blommar prestanda eller uppmuntra upprepa blommande av lätt klippning av utbränt blomma huvuden att sporra produktionen av nya blommar.

Tips & varningar

  • Var noga med att vattna och gödsla lätt nymalen tuktade växter för att sporra nya grön tillväxt och riklig Blom.