Hur du återställer en M & S MC602 Intercom

MC602 är en porttelefonen enhet skapad av M & S. En porttelefonen används för att möjliggöra trådlös kommunikation mellan människor i olika områden. Denna modell kan användas för rum-till-rum kommunikation samt att ta reda på vem som är vid din dörr innan du svara på den. Om enheten börjar något fel, är en av de snabbaste sätten att lösa frågan att återställa den. Återställningsfunktionen är inbyggd i enheten för att förenkla denna process.

Instruktioner

•Ta bort panelen ansikte i enheten.

•Locate ordet "Reset" till höger om de 12 knapparna. Touch fyra silver löda prickar bredvid "Reset."

•Vänta tills enheten för att slutföra återställning genom--när det har, displayen bör flash "12:00."

•Återställ inställningarna enligt dina inställningar för att börja använda enheten igen. Byta ut panelen ansikte.