Hur du använder Willow träd trä som avfyrar trä

Hur du använder Willow träd trä som avfyrar trä

Att veta lite om träslag hjälper dig när du förbereder att värma ditt hem med en vedbrasa. Olika träslag har olika procentsatser av vattenhalt och därför kommer att bränna vid olika temperaturer. Om du vet att det är en bra källa till willow träd trä tillgängliga för dig, måste du ta reda på hur grönt det är så du kan torka det tillräckligt bra för att bränna som bränsle.

Instruktioner

•Kapa trä i öppen spis eller kamin längd avsnitt eller om tolv inches lång med en motorsåg så att den passar enkelt in din eldstaden.

•Delat avsnitten i hälften och sedan igen med hjälp av en yxa eller dela upp mawl, beroende på diametern på loggarna, sedan den mer exponeringen för luft, desto fortare vide kommer att torka.

•Stack trä så att det är från marken och utsatt till luftflöde, lämnar det utanför under en presenning om luften inte är för fuktigt eller inuti ett härbärge för humid områden.

•Torr skogen för minst två månader innan den används som bränsle.

•Mix av mjuk willow trä med lövträ för att hålla en varm eld sedan willow brinner inte mycket varmt.