Hur du använder din avlopp trycket för din Sump Pump

Sumpen pumpar är vanligtvis placerade i källarna av bostäder och används för att samla in överflödigt vatten från marken i källaren. I allmänhet utsläpp dessa sump pumpar vatten genom ett tryckbärande system till närmaste kloakledningen. Om din sump pumpen är ansluten till ett avlopp och du måste aktivera pumpens trycksystemet, kan du göra det genom att justera antingen flytande switch trycket växeln på enheten (beroende på din sump pump modell, växeln på enheten varierar).

Instruktioner

•Koppla bort din sump pump nätsladd för att förhindra skada samtidigt ändra sump pumpens växlar.

•Justera flytande omkopplaren på din sump pump, som ser ut som en boll i slutet av en kort tråd ansluten till pumpen. Om du inte kan hitta växeln flytande, titta i stället för en tryckvakt.

•Justera tryckvakt, ligger på den nedre delen av pumphus.

•Anslut sump pump igen och undersöka pumpen för att se till att den tar emot vatten från avlopp linje.