Hur du ändrar garageportar på min Genie fjärrkontroll

Genie garage öppnare system inkluderar en fjärrkontroll för användning i din bil. Trycka på programmerade knappen på fjärrkontrollen skickar ett digitalt meddelande till öppnaren, orsakar enheten att höja eller sänka garageporten. Det kan vara nödvändigt att tilldela fjärrkontrollen att styra olika garage om du har haft främsta motor huvudet ersättas. Medan de flesta program är gjort under installationen, är det möjligt att lägga till eller ta bort en avlägsen när som helst.

Instruktioner

•Strömförbrukning i standbyläge på en stege under den nya enheten och håll knappen "Program/Set" i ungefär fem sekunder tills båda LED bredvid blå knappen glöd.

•Frigör knappen "Program/Set". Långt LED-ljus bör gå ut, lämnar den cirkulära en glödande blå.

• Tryck på och släpp knappen "Program/Set" igen; långt LED ska lysa lila medan cirkuläret en går ut.

•Tryck på knappen två gånger på fjärrkontrollen som du vill kontrollera dörren. Första gången lysdioder kommer att blinka lila, och andra gången bör de blinkar blått och gå ut.

•Känn fjärrkontrollen. Dörren bör öppna och stänga när du trycker på knappen som du valde under föregående steg.