Hur du ändrar en Thermalcouple på en ugn

Hur du ändrar en Thermalcouple på en ugn

En gasugn använder ett pilot-ljust för att antända gas kommer in i den. Pilot-ljust upptäcker När värmen i rummet är för låg genom en signal från termostaten. Termoelementet är en del av den pilot-ljus för församlingen. Termoelementet upptäcker när piloten ljuset är på. Om termoelementet är defekt, kommer det inte antänds piloten ljuset om det har gått ut. Denna situation kan också orsaka en potentiellt farlig gasläcka.

Instruktioner

•Vrid av el till ugnen. Vrid termostaten ända ner till lägre temperatur i ugnen.

•Öppna upp locket för ugnen genom att ta bort skruvarna eller trycka på en knapp.

•Placera en 3/8-tums skiftnyckel på termoelement muttern och vrid muttern moturs för att ta bort muttern. Om piloten ljuset var på, borde det gå när du tar bort muttern. Om inte, har du en felaktig gasventilen. Ringa en professionell.

•Dra ut brännarna från ugnen. Var försiktig eftersom de kan vara hett. Lyft upp på ryggen och dra ut dem.

•Skruva ur botten av termoelement från brännaren och dra ut den. Glida i en ny termoelement och dra åt den. Byta ut brännaren och dra åt muttern över toppen av termoelementet.