Hur berätta om du har trippel rutan fönster

Hur berätta om du har trippel rutan fönster

Trippel rutan fönster kan hjälpa dig spara pengar på ditt hem energikostnader eftersom de isolerar ditt hem bättre än andra, såsom dubbla rutan fönster. Om du flyttar till ett nytt hem, kanske du inte vet om Fönstren är trippel rutan eller inte. Om de inte är trippel rutan, kan du överväga att ersätta dem så du kan dra nytta av de energibesparingar som de tillhandahåller.

Instruktioner

•Kontrollera med de tidigare ägarna av ditt hem. Om de tidigare ägarna hade installerat windows, sedan vet de huruvida de är trippel rutan fönster.

•Kontakta företaget som installerat windows. Om du vet namnet på det företag som installerat windows, kolla med företaget till se huruvida Fönstren i ditt hem är trippel rutan fönster.

•Kontrollera windows noga. Trippel rutan fönster har ett lager av glas mellan insidan och utsidan lager. Denna mellersta lagret är vad hjälper isolera ditt hem eftersom det skapar luftfickor. Om du undersöka Fönstren, kanske du kan se det mellersta lagret.