Hur att reparera taket gips sprickor

Hur att reparera taket gips sprickor

Gips är ett otroligt mångsidigt konstruktionsmaterial. Består av gips och vatten pressas mellan tunga pappersark, denna produkt används för att bygga väggar, tak och andra arkitektoniska särdrag. Gips är starka och hållbara, kan det vara sprickor eller skador orsakade av kraftig påverkan eller felaktig installation. Det vanligaste problemet i samband med detta material är utseendet på hårfästet sprickor i ytan. Om du upplever sprickor i ditt tak, är det möjligt att reparera dem på egen hand, utan att anställa en dyr entreprenör. Detta projekt kan genomföras av genomsnittliga husägare på bara några timmar.

Instruktioner

• Använd dina händer eller en skruvmejsel för att dra bort någon lös gips eller skräp från inne sprickan. Detta kommer att ge en solid bas för din reparationsarbete.

•Mix en gemensam förening (spackel) med vatten enligt tillverkarens instruktioner. Använd en spackel att fylla sprickan helt full av spackle, torka sedan bort överflödigt material med din kniv.

•Placera en bit glasfiber mesh tejp över lappat området, sedan applicera ett tunt lager av spackel över toppen, med hjälp av din spackel.

•Vänta 4 till 6 timmar för spackle torka innan du fortsätter.

•Använd en medium-grit sandpapper att hand-sand lappat området, inklusive tejpen och spackle. Sand lappat området tills den är slät och jämn med resten av taket.

•Paint lappat området använda lite av Bättringsfärg för att slutföra projektet.