Hur att reparera Block porslin

Block porslin som blir knäckt kan repareras. I vissa fall kan knäckt block porslin sönder. I stället för att slänga Porslinet, kan reparera den och dölja sprickan. Detta är inte en svår reparation och kräver inte några specialkunskaper. Du behöver bara några objekt som du vill fylla sprickan i blocket porslin.

Instruktioner

•Placera på gummihandskar och torka ned Porslinet med aceton med en trasa. Låt aceton avdunsta helt från Porslinet innan du fortsätter.

•Fyll spricka i blocket porslin porslin emalj, med en pensel för att sprida det jämnt över ytan.

•Vänta tills den porslin emaljen torka som föreslås av tillverkaren.

•Montera gnugga 220-slippapper över plåstret när det har torkat helt för att blanda och jämna det för att slutföra reparationen.

•Torka ner block Porslinet med en mikrofiberduk att ta bort damm från slipning och göra det skina.