Hur att isolera en uteplats Pan tak

Hur att isolera en uteplats Pan tak

Isolering är ett användbart tillägg till ett tak. Det kan hålla ljud, buller, vatten, värme, kyla och andra beståndsdelar ut. Takisolering kan placeras i sluttande och platta tak. Isoleringsmaterial varierar beroende på sammansättning, form och funktion. De mäts i R-värden som är ett mått på termisk resistans. Du kommer att behöva välja lämpligt material för isolering av din uteplats pan tak.

Instruktioner

•Välj ett tak isoleringsmaterial. Materialet måste vara en r-värde som är mellan 4,5 och 6. R-värde går, blir termisk motståndet av isoleringen bättre.

•Count hur många delar av takstolarna det är att vara isolerad. Dela upp din isoleringsmaterial i avsnitt att passa i din uteplats pan tak.

•Wedge isolering mellan första takstolarna. Se till att det finns fortfarande utrymme för luftflöde.

•Säker isoleringen med naglar. Alternativt, om det material du har valt att isolera med inte hålls ned med naglar, försegla det på plats med en epoxi. Installera resten av isoleringen på samma sätt.

•Täcka isolering med träskivor. Spika brädorna på plats med en hammare längs takstolarna.

Tips & varningar

  • Kontrollera att det inte finns några läckor i taket som skulle tillåta isoleringen att bli våt.