Hur att fylla i saknade golv trä

Hur att fylla i saknade golv trä

Våningen deformationen sker när du kliver på en trä brädan och det böjer sig nedåt. Detta kan tyda på en försvagad träbit som kan så småningom bryta. Om detta händer, ersätta saknade golv trä med en nya brädan. Processen är inte svårt om du är bekväm att arbeta med en tabell såg. Du kan ersätta styrelsen i några minuter.

Instruktioner

•Ta bort resten av saknade styrelsen om det finns någon kvar tills du har tillgång till reglarna som säkrade den ursprungliga styrelsen. I många fall kan du rippa styrelsen med händerna.

•Dra gammalt spikar ur reglarna med en hammare.

•Measure längden på det öppna området och mäta bredden av det öppna området med ett måttband. I många fall blir bredden en standard bredd som du kan köpa på ett hem förbättring center. Kapade styrelsen i längd med en tabell såg eller geringssåg.

•Ta bort den nedre delen av spåret från sidan av styrelsen. För att göra detta, kör längden på styrelsen över bordet sågklinga. Skär inte in den huvudsakliga delen av styrelsen.

•Placera tungan för nya styrelsen in i spåret på bordet bredvid öppningen i golvet och tryck på andra sidan av den nya styrelsen ner tills det vilar mot reglarna.

•Ø två hål genom toppen av den nya styrelsen vid varje slutar med en borr och borra lite. Säkra styrelsen att reglarna med en hammare och efterbehandling naglar.