Hur att fylla en Intex ovan mark Pool

Intex pool tillverkaren erbjuder en mängd olika ovan mark pooler till bostäder. Från lätt-set gummi/vinyl pooler till hard-set ovan marken modeller erbjuder Intex en modell för att rymma nästan alla familjens storlek eller läge i en gård. Efter installerande poolen, kommer att du behöva fylla poolen med vatten. De flesta ägare kan använda en trädgård slangen är ansluten till en kran runt deras hem och de flesta pooler kommer att ta flera timmar att fylla, med större pooler ta från en till en och en halv dag.

Instruktioner

•Placera en trädgård slang i poolen. Låt det rulla på botten av poolen så den inte kommer ur poolen efter aktivering av vattnet.

• Anslut honkontakten på trädgårdsslangen till en utomstående kran. Slå på vattnet.

•Kontrollera poolen varje par timmar att se till det är att fylla ordentligt. Leta efter läckor utanför poolen och tårar i vinyl liner.

•Vrid av vattnet när nivån inuti poolen når utsedda maxstrecket. Denna linje är cirka 90 procent fylla kapaciteten av poolen.

Tips & varningar

  • Du kommer att behöva regelbundet lägga till vatten i poolen som vatten avdunstar från poolen. Överdriven stänk kräver också ytterligare vatten lagts till i poolen.