Hur att avvärja myggor från din fontän

Alla inomhus eller utomhus områden med stillastående vatten kan lätt hus en stor mygga befolkning. I bästa fall myggor är besvärliga och orsaka kliande bett, men de kan dessutom överföra potentiellt allvarliga sjukdomar för människor och husdjur. Om du hittar myggen angriper din fontän, agera snabbt till kontroll och stöta bort dem för att skydda din familj.

Instruktioner

•Ändra vatten i fontänen ofta. Myggor häckar alltid i områden med stillastående vatten som ofta inte störs, så helt enkelt cirkulerande vatten i din fontän är en av de mest effektiva sätten att nedslående vuxna myggor från svävar och avel i fontänen vatten.

•Använd en mygga larvicide i fontänen vatten. Larvicides innehåller vanligtvis methoprene eller Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) som aktiva ingredienser. Köpa en larvicide som är utformad för användning i fontänen vatten och tillämpa den enligt tillverkarens anvisningar. Kontrollera det fontänen vattnet efter applicering för att bekräfta en minskning i mygga aktivitet.

•Ta bort vatten från fontänen eller ta bort fontänen alldeles. Detta kan verka som en drastisk åtgärd, men om ovanstående åtgärder inte lyckas ta bort myggen från din fontän, myggen kommer sannolikt att fortsätta avel där. Om myggbekämpning är viktigare än det estetiska värdet av fontänen, borttagande av vattnet i fontänen eller ta bort fontänen alldeles är det mest effektiva sättet att garantera en minskning av mygga populationer i och runt fontänen.