Hur anläggningen gödselmedel öka tillväxten?

Gödselmedel kan avsevärt hjälpa en sund tillväxt av växter. Gödsla växter kräver dock en kunskap om hur gödsel hjälper växter att växa. Felaktig användning av gödselmedel kan leda till en växt nedgång.

Betydelse

Gödselmedel hjälpa växters tillväxt genom att erbjuda näringsämnen som hjälper växterna producera den mat de behöver att blomstra. De primära näringsämnen som tillhandahålls av gödselmedel är kväve, fosfor och kalium. Brist på någon av dessa näringsämnen kommer att hämma tillväxten av en växt.

Typer

Handelsgödsel är märkta för att ange blandningen av kväve, fosfor och kalium i påsen. Exempelvis har en väska märkt 10-10-10 10 procent kväve, 10 procent fosfor, och 10 procent kaliumklorid, en förening som kalium. Du kan köpa andra blandningar beroende hur mycket av varje näringsämne som dina växter behöver.

Varning

Att lägga för mycket gödsel till dina växter kommer att skada deras tillväxt. Överskjutande belopp av gödselmedel kan öka sannolikheten för växtsjukdomar. Om du är osäker på om dina växter behöver mer gödsel, testa din jord för att se om det är bristfällig i någon särskild näringsämnen.