Hunter tak fläkt Standard Downrod Installation

Downrods används för att anpassa Hunter takfläkt att hänga på ett sluttande tak och när taket är högre än 8 fot. Downrod är nödvändiga för att få fläktblad ner till en höjd mellan 7 och 8 fot från golvet att känna luftrörelser produceras av takfläkt. Downrods finns i längderna 12 inches till 72 inches att rymma tak fläkt installationer på takhöjder mellan 9 och 15 fötter. Korrekt installation av en Hunter tak fläkt downrod är skyldig att hålla fläkten från att falla från hängande fästet.

Instruktioner

•Sätt tak fläkt trädkronorna ovanpå Hunter tak fläkt motorn. Kapellet är skål formad och avsedda för att täcka monteringskonsolen en gång du installera takfläkt.

•Feed Hunter takfläkt ledningar genom downrod. Justeringsskruven på sidan av downrod kortet ovanpå taket fläktmotor.

•Sätt in downrod in i adaptern. Vissa jägare tak fläkt modeller kräver du skruva downrod i adaptern medan andra modeller kräver att downrod slip in i adaptern. Dra åt ställskruven för att hålla downrod i kortet med en skiftnyckel.

•För hängare bollen på downrod med den böjda sidan mot Hunter fläktmotor. Infoga stål stift genom två små hål på varje sida av downrod. Dra upp på hängare bollen tills det är jäms med toppen av downrod, håller den stål stiftet på plats. Dra åt ställskruven på hängare bollen att hålla bollen till toppen av downrod.