Hastigheten på infrarött ljus

Hastigheten på infrarött ljus

Infrarött ljus är elektromagnetisk strålning med våglängder från hundratals mikrometrar ner till 700 eller 800 nanometer. Alla objekt ovan absoluta 0 kommer att utstråla viss mängd energi och levande organismer utstråla främst i infrarött.

Funktioner

Infraröd ljushastigheten i vakuum är detsamma som hastigheten på någon annan typ av elektromagnetisk strålning i ett vakuum. Denna hastighet i meter per sekund är ungefär 3 gånger 10 upphöjt till 8 och är en grundläggande konstant universum, vilket betyder att det inte varierar oavsett din referensram eller plats.

Funktion

Även om IR ljushastigheten i vakuum är alltid detsamma, varierar hastigheten i olika ämnen kraftigt. När de elektromagnetiska vågorna reser genom ämnet, interagerar de med atomer och molekyler. De är ofta absorberas och åter strålnings. Nettoeffekten är en minskning i hastighet.

Effekter

Infrarött ljus i luften färdas på nästan i ljusets hastighet i vakuum. I vatten, dock ljusets hastighet är ungefär tre fjärdedelar av dess hastighet i luft och i glas eller diamond är det ännu lägre fortfarande. Många material absorberar också mycket av den infraröda strålningen.