Hälsofrågor från svartmögel

Hälsofrågor från svartmögel

Svartmögel, känd vetenskapligt som Stachybotrys Chartarum, växer ofta på hemmabygge material som gips styrelsen, fiberboard eller ens gips. Det inträffar när dessa material är i ständig kontakt med fukt. Svart mögel som växer i hemmet kan också resultera i hälsofrågor.

Allergier

De som lider av allergier ofta drabbas hårdast av mögel, inklusive svart mögel, och kommer att uppleva ökad allergisymtom som nästäppa, kliande, rinnande ögon och pipande andning.

Astma

Astma lider maj Upplev ökad astma-relaterade symtom när de utsätts för formar, inklusive svart mögel.

Huvudvärk

När mögel växer frodas i hemmet, kan invånarna uppleva huvudvärk som ett resultat eller exponering för mögel.

Immunbrist

Människor som lider av undertryckt immunförsvar kan uppleva andningsorganen och andra hälsofrågor när de utsätts för svart mögel och andra formar.

Lungsjukdom

De som har befintliga lungsjukdomar, som kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol), kronisk bronkit eller andra lungsjukdomar, kan uppleva ökad pulmonell symtom när de utsätts för formar, inklusive svart mögel.