Gröna maskar eller larver på rödkål växter

Rödkål, en mindre släkting till den mer vanliga, blekt grön kål, gör upp för sin storlek ökat motstånd mot en gemensam kål pest. Ökad motståndskraft, dock undanta inte helt rödkål från besök av grön kål mal larver.

Kål Caterpillar sorter

Tre arter av gröna larver och maskar, angripa rödkål. De är larver av kål vita fjärilar (Trichoplusia ni), importerade cabbageworms (Artogeia rapae) eller diamondback malar (Plutella xylostella).

Skador

Fjärilslarver äter rödkål blad, koncentrerar sig på vävnad mellan midribs och vener. Diamondback mal larver äter blad inifrån och ut. Nykläckta maskar skrapa leaf vävnad, skapa genomskinliga fläckar. Äldre maskar tugga hål i bladen.

Effekter

Tunga caterpillar angrepp kan snedvrida eller döda unga rödkål växter. Äldre växter tål överleva förlusten av 50 procent av deras bladverk.

Kontrollerande rödkål maskar

Manuellt avlägsnande och omhändertagande av maskar i tvål och vatten är den mest effektiva kontrollen för små rödkål grödor. Större infestationer förtjänar en spray tillämpning av Bt-baserade bekämpningsmedel. Detta bekämpningsmedel innehåller Bacillus thuringiensis bakterier. Bakterier förlamar mag skrifter av några maskar som äter sprejade kålblad. Det är mest effektivt på unga larver.