Grenarna på mina tomatplantor dör

Tomat är en varm-säsong grönsaker hemma söder och centralen Amerika och är bland de mest populära grönsakerna i hemmet trädgården, som citeras av Ohio State University förlängning. En svampsjukdom orsakar döende grenar på tomatplantor.

Identifiering

Tomatplantor är mottagliga för fusarium vissnesjuka orsakas av Fusarium oxysporum f. sp. lycospersici, jord-burna patogener. Svampen är sannolikt att infektera växter under alla stadier av tillväxt, särskilt på, eller bara efter, Blomningstid.

Symtom

Sjukdomen kännetecknas av gulnande bladverk och växt vissnande, start från basen av stjälken och rör sig uppåt. I början påverkas bara vissa grenar eller vissa delar av anläggningen. Som sjukdomen fortskrider, hela växten börjar dö. Det är för tidigt avlövning och dålig fruktproduktion. Inre gren områden avslöja bruna strimmor.

Management

Använda resistenta sorter anges med bokstaven F efter namnet på sorten. Även om resistenta sorter sannolikt kommer att smittas, är symtomen mindre allvarliga. Plantera i väldränerad jord. Ta bort och förstöra alla växter. Desinficera jord ångkokta före plantering.