Gräsmatta gräs insekter

Gräsmatta gräs insekter

Insekt infestationer kan skada en gräsmatta på en mycket kort tid. Vissa insekter livnär sig på gräs, medan några är nyttiga insekter som livnär sig på skadar skadedjur.

Typer

Leafhoppers skada gräsmattan gräs och kan leva i flera år. Larver som nedgången armyworms och cutworms är särskilt skadliga för gräsmatta gräs. Skador från dessa insekter kan inträffa någon gång under våren, sommaren och falla. Gräshoppor och syrsor finns i de flesta områden i landet och äter blad från växter som gräsmatta gräs.

Symtom

Insekters angrepp kan ge symtom som fläckar av tuggade gräs, deprimerad ställen i gräset och cirkulära fläckar av döda gräset. Gräsrötterna ofta vissnar, är uppbyggda av larver och dör.

Kontroll

Bekämpningsmedel är effektiva i att kontrollera insekt infestationer. Användningen av bekämpningsmedel på gräsmattan gräs, resulterar ofta i att eliminera nyttiga insekter som skadedjur. Identifiera typ av insekter som påverkar din gräsmatta innan spridning av bekämpningsmedel. Kontakta ditt lokala kooperativa förlängning kontor på kemiska kontroller.