Giftiga blommor i Kalifornien

Giftiga blommor i Kalifornien

Dem som har ett hem trädgård i Kalifornien, eller befinner sig på en vandring, skulle vara klokt att ha ett företag förstå som Golden State blommor är giftiga. Att kunna identifiera giftiga blommor kan minska oddsen att bli sjuka eller värre. Medan några blommor ser ganska, och vissa är även ätbara, kan andra vara ganska dödligt.

Blomma typer

Kalifornien, och i synnerhet södra Kalifornien, är hem till en mängd olika giftiga blommor. Några av dessa blommor inkluderar, men begränsas inte till, lily of the Nile, Mill blomma, elefantens öra och den Kalifornien vallmon. Trots att giftigt vid förtäring, blev den Kalifornien vallmon Kalifornien blomman i 1903.

Effekter

Symtomen varierar beroende på blomman intas. Till exempel kan äta påsklilja lökar orsaka illamående och kräkningar, medan oleander kan orsaka en snabb förändring i hjärtfrekvens--antingen en ökning eller minskning--som kräver omedelbar läkarvård.

Boskap

Giftiga blommor i Kalifornien är inte bara skadliga för människor, men att boskap och vilda djur också. Alla delar av California buckeye är giftigt för både vilda djur och djur och det centrala nervsystemet när ätit. Både pollen och nektar från California buckeye är giftigt för honungsbin.