Gård dammen byggmetoder

Gård dammen byggmetoder

Farm dammar är stora resurser för uppfödarna. De tillåter nötkreatur och hästar att tillgång till vatten utan arbete, och om lager, även en källa till fritidsfiske. De kan vara kul för familjemedlemmar att använda under varma sommardagar och vackra att titta efter. Farm dammar mervärde till egendom, särskilt om synlig från gården bostad. De kan vara mycket lätt att bygga om du har rätt utrustning och rätt typ av mark.

Tillstånd

Kontrollera lokala zonindelning kontoret för att ta reda på om du behöver tillstånd, eller om det finns några begränsningar på dammen konstruktion i ditt område. Även om det inte finns, är det klokt att kontakta din lokala mark och vatten conservation institutionen. De kan avgöra effekten på marken och ytvatten i ditt område.

Kontaminering

Var noga med din damm webbplats inte kommer att påverka vattenkvaliteten i dina grannar eller din brunn. Du kommer att behöva köra ett test när du gräver för att säkerställa att du inte har orsakat en förorening av grundvattnet med din utrustning.

Absorption

Testa din jord för vatten inneslutning. Vissa jordar håller vatten bättre än andra. Tungt packad lera är oftast bättre än sandjordar, som absorberar vatten snabbt. Gräva ett hål 6 till 10 fot djup och flera fot brett. Fyll med vatten och markera vattennivån med en pinne. Låt sitta i 24 timmar och kontrollera vattennivån. Om det sjunkit Fyll hålet till raden stick och Låt sitta en ytterligare 24 till 48 timmar. Om hålet är full efter den tiden kommer det sannolikt hålla vatten för en damm när sidorna har blivit mättad.

Liners

Köp en stor polyuretan liner och liner tejp för att täta sömmarna om din mark inte hålla vatten bra. Linje damm området upp till kanterna och dekorera med rock längs stranden att hålla kanterna av liner på plats.