Förvaring av pion lökar

Efter flera år av tillväxt, pioner kan bli överfulla och dra av från att dela. Medan lökarna kan delas och återplanteras omedelbart, kan lökar och växter sparas för senare eller skickas vidare till en vän. Hålla plantera lökarna i förvaringen fram till den optimala tiden, som för pioner är tidigt till mitten av hösten. Plantering på denna tid ger de pioner som en chans att bli etablerad innan kallt väder anländer.

Instruktioner

•Montera gräva pion lökar, med en spade. För bästa resultat, vänta tills efter flera frost har lämnat pion vilande för säsongen.

•Ta bort blad som finns kvar på lökarna.

•Shake lökarna försiktigt ta bort så mycket jord som möjligt. Tvätta lökarna i kranvatten och delar dem, med hjälp av en vass kniv, lämnar mellan tre och fem knoppar på varje avsnitt av glödlampan. Tvätta inte lökar som inte ska delas.

•Placera lökarna i en korg eller hink i ett mellanlagringsutrymme som stannar kvar över fryspunkten, dock under 50 grader Fahrenheit. Fukt, värme och ljus kan leda till rotröta eller lökarna groning och försöker växa.

Tips & varningar

  • Kontrollera lamporna ofta. Plantera några lökar som utvecklar ögon så snart som möjligt.