Fördelarna med anläggning reproduktion som innebär frön

Fördelarna med anläggning reproduktion som innebär frön

Livsdugliga frön är produkter av lyckad befruktning i blommande växter med sexuell reproduktion. I många växter, kommer att ett frö ha två enskilda föräldrar; och i andra kommer ha endast en (som i fallet själv pollineras blommorna).

Fördelar

Fördelen med sexuell förökning är en blandning av genetiskt material från båda föräldrarna. Detta hjälper till att öka antalet arter och tillåter mindre fördelar och variationer förekommer, till exempel olikfärgade blommor eller motståndskraft mot sjukdomar.

Nackdelar

Sexuell förökning är en blandad kompott av resultat. Du kan aldrig vara säker på att du plantera fröet så småningom kommer att ha samma egenskaper, vara av samma eller högre kvalitet, eller vara av sämre kvalitet än överordnat.

Asexuell fortplantning

De flesta växter kan återge asexuellt genom sticklingar eller divisioner och skapa exakta genetiska kopior av överordnat. Dessa växter är säker på att växa med samma vanor som förälder, men det finns lite utrymme för variation eller mutation.

Utsäde spridning

Till skillnad från sticklingar, delningar eller oavsiktlig plantlets har frön ofta förmågan att lagras i flera år innan grobarhet, eller att resa långa sträckor, sprida arterna till nya platser.

Frukt

En frukt är mogna ovaryen av en växt som innehåller fröet. Människor och djur äter frukt och hjälpa skingra frön runt miljön, vilket inte alltid sker med asexuell reproduktion.